Tesla 禁商用車使用 Supercharger!連 Uber 都唔得

如果你打算買部 Tesla 當公司車,咁你就要諗清楚啦,因為Tesla 最近公布一個新政策名為「Supercharger 超級充電器合理使用政策」,將來你可能不能夠再使用 Tesla 自家的 Supercharger 充電站。

初期每位 Tesla 車主都可以免費享用 Supercharger 充電站服務,而後期 Tesla 收緊政策,2017 年 1 月 1日後才買車的車主想充電時,就要「付出少少」。直到日前,Tesla 再次將政策修改:2017 年 12 月 15 日後購買 Tesla 以接載服務、的士、商業運送、政府用途等商業用途的車主,將不可使用 Supercharger。

Tesla 稱將會追蹤用家的使用量、用家習慣等,以監察用家有否違規,如發現違規情況,可能會彈出提示要求車主停止,甚至直接封鎖該車使用 Supercharger。

Facebook Comments