2018 Emoji 發展藍圖:向左!向右!將 Emoji 融入呢個節奏

你有冇研究過,點解「」係閉埋左邊眼,唔係右邊眼?「」點解右邊跑去左邊?可唔可以左邊跑去右邊?2018,你嘅困惑可能會被解除⋯

 ▲以上是被 Foul 出局的 Emoji,啊小編我好鍾意!

Emoji 界的維基百科 Emojipedia 發表了網誌,表示 Unicode 日前宣佈了明年 Emoji 的 11.0 Beta 版本予開發人員,這個新清單並不是最終決定,但當中包含很多令人期待的新元素,當中當然包括新款 Emoji:

▲ 新 Emoji 包括 Teddy Bear、芒果、Party 樣、天鵝、滑板等!

除了新款 Emoji,明年的 Emoji 更有機會加入「轉向功能」,用家可以去左去右,將 Emoji 融入自己的節奏,咁就好向左走向右走好玩啦!

其實 Emojipedia 用家早早就提出加入「轉向功能」的請求,更為「最多人請求的 Emoji」之一。其餘包括:爆炸頭、光頭、袋鼠等。

Facebook Comments