1+2+3=24? iPhone 計數機有 Bug

「 1 + 2 + 3 = 6 」絕對係小學生都識,但智能手機 iPhone 就似乎對於這條簡單數學題覺得有點困難。讀者們可以試一試使用 iPhone 的計算機 App 快速地輸入這條算式,打完「=」號你會發現⋯⋯「24」?

有外媒從 iOS 11 的 Beta 版本就發現這個 Bug,但直至現在 Apple 仍然未將問題解決。原來用戶快速輸入時,計算機按鈕的動畫令系統無視了用戶的輸入動作。所以不只是「1 + 2 + 3」,用戶只要快速輸入任何算式,都會得出錯誤的結果。

解決方法:用戶需要慢慢地輸入算式,每次按下加減乘除之前,都要等發亮的數字鍵變回原本的深灰色⋯ 所以如果有咩重要嘅數要計,就要慢慢㩒,唔好急,一急就會奶嘢。

Apple 截至現時都未有回應事件。有指 Apple 是刻意令計算機 App 存在弱點,令用家不會依賴用手機計算,保護計算機生產商的生計⋯ (以上陰謀論由 C6up 提供)其實,Apple 都係想用簡單易明嘅方法,教識現代人咩係「欲速則不達」姐,你哋唔係唔明下嘛?

Facebook Comments